Treball Social

  • Imprimeix

Treball Social té un paper clau en el nostre centre. Tenim treballadores socials donant suport a la clínica i a l’ETODA.

Amb la finalitat de potenciar al màxim l'autonomia i adherència del pacient durant el seu tractament, socialment es treballa des de dues línies:

  1. Atendre les necessitats i demandes bàsiques
  2. Coordinar amb família i altres recursos socials

Les treballadores socials realitzen l'atenció directa i seguiment mitjançant plans de treball personalitzats. S'analitzen les necessitats del malalt i se li informa, orienta i assessora sobre la gestió de tràmits personals i recursos a l'alta.